Quiero apuntarme

 
Izena    Abizenak 
Helbidea    Udalerria    P.K. 
Telefonoa    E-posta 

Oharrak
    

DATUEN BABESA. Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoak, eta 2/2004 Legeak xedatutakoari jarraiki, jakinarazten dizugu zure Datu Pertsonalak Hondakinen Kudeaketa izeneko fitxategian gorde eta tratatuko direla, eta fitxategi hori Datuen Babeserako Euskal Agentziaren erregistroan erregistratuta dagoela. Halaber, jakinarazten dizugu, legez aurreikusitako lagapenak egiteaz gain, zure datuak beste administrazioei ere lagako zaizkiela. Fitxategiaren organo arduraduna Txorierriko Zerbitzu Mankomunitatea da, eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubidea gauzatzeko, interesatuak helbide honetara jo beharko du: Txorierri Etorbidea 9, 48160 Derio (Bizkaia).

 

txorierriDFB

Bizkaiko Foru Aldundiak diruz lagundutako egitasmoa da

info@txorierrikonposta.com | 944 540 350 | Lehe oharra